I den periode Jeres børn er hos os, er en tid i barnets liv, hvor der sker en voldsom udvikling på alle områder.

Det er vores mål i det pædagogiske arbejde i så høj en grad som muligt, at stimulere og støtte barnet i denne udvikling.

Trygge børn:

Vi vægter at nye børn har ro til at falde til i vores hus. Derfor foregår de fleste aktiviteter for denne gruppe børn inden for børnehavens rammer.
De fysiske rammer indbyder til ro i hverdagen. Der er mulighed for at gå i små rum og mulighed for at være ude, når man har lyst. Vi har med den stabile personalegruppe opnået en atmosfære af hjemlig hygge.

Nærvær:

At det enkelte barn oplever sig set og betydningsfuld. Vi er som personale altid synlige. Vi viser en oprigtig interesse for det enkelte barn. Barnet skal føle sig betydningsfuld. Fx modtager vi hver dag det enkelte barn med et godmorgen.

Social udvikling:

Social udvikling er, at børnene lærer at man skal hjælpe hinanden og tage hensyn til andre. Vi skaber rammen om et fællesskab, hvor det enkelte barn får mulighed for at få udviklet vigtige relationer. Barnet skal lære at færdes i sociale sammenhænge og fællesskaber.
Dette ønskes opnået ved at inddrage børnene i fælles lege. Arbejde med målrettede aktiviteter og forløb, hvor barnet samarbejder med de andre. Vi opfordrer ”gamle børn” til at tage sig af de nye, så også de kan føle sig trygge. De hjælper hvor de kan, fx. med at få sko på o. lign. De spejler sig i de voksne og hinanden. Vi viser børnene vigtigheden af at hjælpe hinanden.

Legen:

Børnene udvikler forskellige færdigheder via leg. Der er tid til leg. Derfor har børnene ”pause” fra de voksne og den store flok, hvilket har stor betydning for det enkelte barns udvikling og sociale rum.
De kan her udfolde deres kreativitet og fantasi. Barnet afprøver, efterligner, udforsker og drager erfaringer gennem legen.

Respektere omgivelserne:

Barnet lærer at vise ansvarlighed for egne og andres ting.

Forældre samarbejde:

Vi tilstræber at have en daglig dialog med forældrene. Vi vægter den daglige kontakt og arrangerer derudover mere formelle samtaler.
Vi opfordrer forældrene til at deltage i vores arrangementer, så de kan opnå et socialt netværk til videre brug i skole og fritid.

Dokumentation:

Vi arbejder bevidst med dokumentation som et vigtigt element af det pædagogiske arbejde.

Internt arbejder vi løbende med at undersøge om vores arbejdsmetoder giver den virkning, vi ønsker - om vi når de mål, vi har sat os. F.eks. vurderer vi løbende om børnene viser tegn på tryghed, social adfærd, respekt for andre osv. Vi justerer og ændre vores arbejdsmetoder, hvis vi ikke opnår et tilfredsstillende resultat.