Takster 2018

Taksterne i 2018 for en børnehaveplads er 1.965 kroner. 11 rater

Taksterne i 2018 for en vuggestueplads er 3.513 kroner. 11 rater

Se eventuelt mere om taksterne:

Mere om taksterne


Ønsker I at blive skrevet på til enten vores vuggestue eller børnehaven?

Bliv skrevet op

Normering

Børnehave: 40 børn


Vuggestue: 12 børn


Struktur:

Børnehaven er en aldersintegreret institution der består af 3 børnegrupper - stjerne, måne og sol.
Til nogle aldersbestemte aktiviteter deler vi dem op, således at vi formår at beholde følelsen af nærvær.