Vi har i Sct. Georgs Gårdens en bestyrelsen, vis arbejde bl.a. består i at tage sig af de økonomiske opgaver samt ansætte nyt personale. Der bliver afholdt ca. 4 møder om året.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 3 medlemmer vælges af og blandt forældrene efter de af Socialministeriet fastsatte bestemmelser. 1 medlem vælges af og blandt institutionens medarbejder, der ikke har stemmeret i bestyrelsen.

Endvidere indgår institutionens leder i bestyrelsen uden stemmeret. Der udover vælges 2 suppleanter.
Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Perioden går fra forældremøde til forældremøde. Man udtræder automatisk når ens barn forlader institutionen.


Navn Info
Susan Mathiesen Leder
Rasmus Moustgaard Formand
Katrine Rosenkrantz Viberg Næstformand
Desireé Rose Højer Poulsen Forældrerepræsentant
Dorthe Barkholt Hänsch Forældrerepræsentant
Jannik Noe- Nygaard Forældreudpeget
Jacob Qvistgaard Forældrerepræsentant
Layla Mattisson Ur-Rehman Medarbejderrepræsentant